# Package 包信息模块

Package 模块为小程序包信息模块。

# 导入模块

import { Package } from '@ezviz/mini-sdk';

# version

小程序版本号

import { Package } from '@ezviz/mini-sdk'; // 下方事例略过import

Package.version;

# sdkVersion

支持的最小 sdk 版本号

Package.sdkVersion;

# appIdentify

小程序 id

Package.appIdentify;

# name

小程序名称

Package.name;

# pid

小程序产品 id

Package.pid;

# uuid

小程序面板包 id

Package.uuid;

# rootTag

小程序页面唯一标示

Package.rootTag;

# token

小程序token

Package.token;